28-06-2559 ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6    
28-06-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
28-06-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
28-06-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3    
28-06-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
28-06-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
28-06-2559 ขอบข่ายเนื้อหาการสอบกลางภาคเรียนที่ 1/2559 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
4-04-2559 ประกาศผลนักเรียนสอบเข้าใหม่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันอังคารที่ 5 เมษายน 2559 พบผู้บริหารพร้อมมอบตัวชำระค่าธรรมเนียมฯ (กรุณานำเด็กมาด้วย)
   
30-03-2559 วันเสาร์ที่ 2 เมษายน 2559
ประกาศผลสอบนักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 เวลา 8.30 - 12.00 น. ณ ห้องเรียนเดิม   
30-03-2559 กำหนดการลงทะเบียนชำระค่าธรรมเนียมการเรียนภาคเรียนที่ 1/2559    
11-03-2559 เรียนภาคฤดูร้อน
เริ่มวันพุธที่ 16 มีนาคม 2559 - วันอังคารที่ 12 เมษายน 2559 เวลา 8.30 - 15.00 น.    
11-03-2559 ปฐมนิเทศผู้ปกครอง วันเสาร์ที่ 12 มีนาคม 2559 เวลา 8.30 - 11.00 น.    
11-03-2559 ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ รอบแรก ประจำปีการศึกษา 2559    
3-03-2559 โรงเรียนปรีชานุศาสน์ประกาศรับสมัครครู เอกปฐมวัย    
16-02-2559 ประกาศผลนักเรียนสอบเข้าใหม่ ปีการศึกษา 2559    
16-02-2559 ผลงานการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2558    
15-02-2559 รายชื่อนักเรียนได้รับรางวัลการสอบแข่งขันทางวิชาการ