: contact@School.pn.ac.th@gmail.com : 038277703-5

รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ระดับมัธยมศึกษา

การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒

“Chonburi PAO School Game 19”

ณ สนามกีฬาชลบุรีสเตเดี้ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี