กำหนดการ

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนใหม่ และผู้ปกครอง นักเรียนชั้นปฐมวัยปีที่ 2-3

ในวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561

ผู้ปกครองนักเรียนใหม่ เวลา 07.30 น.

ผู้ปกครองนักเรียนเก่า อ.2-อ.3 เวลา 10.00 น

แบ่งปัน