พิธีถวายบูชามิสซาเปิดปีการศึกษา 2561

วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

วันที่ 31 พ.ค. 61

โดย คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์

ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน