กิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

โดย อ.ชัชวิณทร์ ภักดีและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองชลบุรี

ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารมารีอา

วันที่ 6 มิถุนายน 2561

แบ่งปัน