การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561

นจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61

ณ โดมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง

จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

** ผลการแข่งขัน **

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ"

ระดับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่

** เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

แบ่งปัน