พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ชนะการแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษา จังหวัดชลบุรี

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ประจำปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน