กิจกรรมทัศนศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ณ ซาฟารี เวิลด์ จ.กรุงเทพมหานคร

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน