กิจกรรมทัศนศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ณ ซาฟารี เวิลด์ กรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๑

แบ่งปัน