งานมหกรรมการจัดการศึกษาเพื่ออาชีพจังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ 4 กันยายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

จัดโดย จังหวัดชลบุรี ร่วมกับ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี

วันอังคารที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

ณ หอประชุมธำรง บัวศรี มหาวิทยาลัยบูรพา

แบ่งปัน