พิธีมอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัล

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์

ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6

รางวัลชมเชย

รายการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ภาคตะวันออก ณ ม.บูรพา

วันที่ 14 กันยายน 2561

แบ่งปัน