กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๓๖

วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน