พิธีมอบรางวัลประเภททีม การแข่งขันกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๓๖

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ สนามโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน