กิจกรรมกีฬาสีภายใน ครั้งที่ ๓๖

วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2018 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ระหว่างวันที่ ๑๙-๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

ณ ศูนย์การเรียนรู้ สวนปรีชา

แบ่งปัน