พิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดชลบุรี

วันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

"ผู้บริหารและครูดีศรีเอกชน ประจำปี ๒๕๖๒"

วันเสาร์ที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๒

ณ หอประชุมลีลาวดี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

แบ่งปัน