พิธีรับรางวัล ผู้บริหาร ครูและนักเรียนเอกชนดีเด่น ภาคตะวันออ

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันอาทิตย์ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

ณ ศูนย์ประชุมนานาชาตินงนุชพัทยา

อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

แบ่งปัน