อบรมฟื้นฟูจิตใจบุคลากรครู

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

เรื่อง “คุณธรรมจริยธรรม” วิทยากร : ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา วันพุธที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๗ อาคารมารีอา

แบ่งปัน