วันที่ ๒๑-๒๒ พ.ค. ๖๒

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

ฝ่ายส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของผู้เรียน พบนักเรียน ป.๑-ม.๓ เพื่อแนะนำ ทบทวน เกี่ยวกับระเบียบข้อปฏิบัติของโรงเรียน ในโอกาสนี้ คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนฯ ได้ให้โอวาทพร้อมทั้งบอกจุดเน้นของโรงเรียนในปีการศึกษา ๒๕๖๒ แก่นักเรียนด้วย

แบ่งปัน