พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ และ พิธีบูชาขอบพระคุณ เปิดปีการศึกษา ๒๕๖๒ วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประธานในพิธี บาทหลวงประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน