พิธีเปิดโครงการเข้าพรรษา แผ่เมตตา มหากุศล สู่จิตตารมณ์มหาพรต

วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2019 ข่าวโดย สุทธิพงศ์ อำจรอง

"ลด ละ เลิก เพื่อแบ่งปัน" รักษาศีล ปฎิบัติธรรมเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา

วันศุกร์ที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แบ่งปัน