โครงการโรงเรียนสีขาว "กิจกรรมกีฬาต้านยาเสพติด"

วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

การแข่งขันฟุตซอล ปรีชาคัพ ครั้งที่ 4

ประจำปี 2562

ณ สนามกีฬา โรงเรียนปรีชานุศาสน์

แบ่งปัน