พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัล

วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

พิธีมอบเกียรติบัตรและเหรียญรางวัลการแข่งขัน กีฬาเทควันโด กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย อบจ.จังหวัดชลบุรี, สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี, การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดชลบุรี, สำนักการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี, และมหาวิทยาลัยกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตชลบุรี

  1. ด.ช. จิรภัทร เจียหลิม กีฬาเทควันโด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร
  2. ด.ญ. ฏิปาสวี ดีนานดี กีฬาเทควันโด รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี น้ำหนัก 28-31 กิโลกรัม ได้รับรางวัลชนะเลิศ ได้รับเหรียญทอง และเกียรติบัตร
  3. ด.ช. จิรฐา ดีนานดี กีฬาเทควันโด รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี น้ำหนัก 41 กิโลกรัม ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้รับเหรียญทองแดง และเกียรติบัตร

รายการแข่งขัน กีฬาแบตมินตัน กีฬานักเรียนนักศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. 2562 จัดโดย อบจ.จังหวัดชลบุรี, สมาคมกีฬาจังหวัดชลบุรี, ก

แบ่งปัน