ประกาศ

วันอังคารที่ 10 กันยายน 2019 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

รับสมัครครู
- ครูภาษาจีน ๑ อัตรา คุณสมบัติ : ปริญญาตรี วิชาเอกภาษาจีน
- ครูฟิสิกส์ ๑ อัตรา  : ปริญญาตรี วิชาเอกฟิสิกส์

แบ่งปัน