ประชาสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2020 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ทางโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ได้จัดให้มีการฉีดพ่นนำ้ยาฆ่าเชื้อโรค ทั้งโรงเรียน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

แบ่งปัน