โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขอขอบคุณ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2020 ข่าวโดย ชูเกียรติ คงกะพันธ์

เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชลบุรี เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

แบ่งปัน