ทำเนียบผู้บริหาร

img

คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์

ผู้แทนรับใบอนุญาต/ผู้จัดการ


img

ซิสเตอร์วันเพ็ญ ไชยเผือก

ผู้อํานวยการ