กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมวิชาการ

วันที่ 2016-11-16 10:10:55

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย1

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย1

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย1

วันที่ 2016-11-16 10:15:54

การเรียนการสอน1

การเรียนการสอน1

การเรียนการสอน1

วันที่ 2016-11-16 10:20:31

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย2

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย2

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย2

วันที่ 2016-11-16 10:21:21

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย3

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย3

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย3

วันที่ 2016-11-16 10:22:06

แปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 2016-12-21 12:12:28

ตำรวจ 191 ให้ความรู้นักเรียน

ตำรวจ 191 ให้ความรู้นักเรียน

ตำรวจ 191 ให้ความรู้นักเรียน

วันที่ 2017-06-09 18:40:00

กิจกรรมค่าปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1

กิจกรรมค่าปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1

กิจกรรมค่าปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 2017-06-15 18:30:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 11:59:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 13:37:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 13:41:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 13:43:00

ปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา

ปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา

ปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา

วันที่ 2018-03-08 20:04:00

ปรีชานุศาสน์ สานสัมพันธ์

ปรีชานุศาสน์ สานสัมพันธ์ ยึดมั่นทำความดี ตามรอยภูมี องค์ภูมิพล

ปรีชานุศาสน์ สานสัมพันธ์ ยึดมั่นทำความดี ตามรอยภูมี องค์ภูมิพล

วันที่ 2018-03-13 18:17:00

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 ณ โดมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ** ผลการแข่งขัน ** โรงเรียนปรีชานุศาสน์ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ระดับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ** เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 ณ โดมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ** ผลการแข่งขัน ** โรงเรียนปรีชานุศาสน์ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ระดับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ** เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 2018-06-19 15:31:00

เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นตัวแทน “จังหวัดชลบุรี” เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นตัวแทน “จังหวัดชลบุรี” เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ 2018-07-02 09:06:00

นักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา

เปิดให้ใช้พื้นที่ธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

เปิดให้ใช้พื้นที่ธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

วันที่ 2018-12-20 11:04:00

บรรยากาศงานสงกรานต์โรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันที่ 2019-04-10

วันที่ 2019-04-10

วันที่ 2019-04-10 09:44:00

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ

นักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

นักเรียนระดับชั้นประศึกษาปีที่ 4 วันพฤหัสบดีที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 2019-08-16 09:09:00

"Chonburi PAO School Game'19"

รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ "Chonburi PAO School Game'19" ณ สนามกีฬาชลบุรีสเตเดี้ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

รางวัลชนะเลิศ การประกวดขบวนพาเหรด ระดับมัธยมศึกษา การแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษา จังหวัดชลบุรี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วันอังคารที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ "Chonburi PAO School Game'19" ณ สนามกีฬาชลบุรีสเตเดี้ยม องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 2019-08-21 09:17:00

ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ

คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

คุณพ่อประสาน พงศ์ศิริพัฒน์ ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนปรีชานุศาสน์ ทดสอบการสนทนาภาษาอังกฤษ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒

วันที่ 2019-09-04 16:39:00

กิจกรรม Learn English for everyday conversation

กิจกรรม Learn English for everyday conversation ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กิจกรรม Learn English for everyday conversation ของ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วันพุธที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 2019-09-05 12:31:00

ภาพบรรยากาศการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมปราสาทสัจธรรม ที่ส่งวิทยากรมาอบรมนักเรียนชั้น ป.๖ ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ วันวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สวนปรีชา

ขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมปราสาทสัจธรรม ที่ส่งวิทยากรมาอบรมนักเรียนชั้น ป.๖ ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ วันวันจันทร์ที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ สวนปรีชา

วันที่ 2019-09-09 09:17:00

การอบรมคุณธรรมจริยธรรม

ขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมปราสาทสัจธรรม ที่ส่งวิทยากรมาอบรมนักเรียนชั้น ป.๕ ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน 2562 ณ สวนปรีชา

ขอบคุณ ศูนย์ฝึกอบรมปราสาทสัจธรรม ที่ส่งวิทยากรมาอบรมนักเรียนชั้น ป.๕ ในกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ วันพฤหัสบดีที่ ๕ กันยายน 2562 ณ สวนปรีชา

วันที่ 2019-09-10 07:33:00

เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร.

ตัวแทนคุณครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี**

ตัวแทนคุณครูและนักเรียน เข้าร่วมโครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. วันอังคารที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ที่ว่าการอำเภอเมืองชลบุรี**

วันที่ 2019-09-10 08:45:00

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมด้านอนามัย

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมด้านอนามัย ตรวจฟันนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ เพื่อเตรียมเคลือบฟลูออไรด์ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองชลบุรี ณ ห้องอนุบาลชั้น ๑ อาคาร ๓๒

โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพ กิจกรรมด้านอนามัย ตรวจฟันนักเรียนนักเรียนระดับชั้นอนุบาล ๑-๓ เพื่อเตรียมเคลือบฟลูออไรด์ ตรวจสุขภาพช่องปากนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ ระหว่างวันจันทร์ที่ ๑ กรกฎาคม ถึง วันศุกร์ที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ โดย เจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลเมืองชลบุรี ณ ห้องอนุบาลชั้น ๑ อาคาร ๓๒

วันที่ 2019-09-11 09:29:00

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 2019-09-17 09:17:00

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้และกิจกรรมบูรณาการวิชาการ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 2019-09-20 00:00:00

โครงการกระโดดเชือกแสนสนุก สุขภาพดีกับดัชมิลล์คิดส์

ร.ร. ปรีชานุศาสน์ ทีม ปรีชานุศาสน์ 1 และปรีชานุศาสน์ 2 **รบกวนช่วยกันร่วมโหวตคะแนนให้น้องที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนหน่อยนะครับ

ร.ร. ปรีชานุศาสน์ ทีม ปรีชานุศาสน์ 1 และปรีชานุศาสน์ 2 **รบกวนช่วยกันร่วมโหวตคะแนนให้น้องที่เป็นตัวแทนของโรงเรียนหน่อยนะครับ

วันที่ 2019-11-27 14:57:00

UDO Asia Pacific Street Dance Championships 2019

ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในรายการ UDO Asia Pacific Street Dance Championships 2019 ณ ประเทศพิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเด็กหญิงพชิรา ถิรธเนศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้แชมป์ ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัล

ตัวแทนประเทศไทยแข่งขันในรายการ UDO Asia Pacific Street Dance Championships 2019 ณ ประเทศพิลิปปินส์ ระหว่างวันที่ ๙-๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ โดยเด็กหญิงพชิรา ถิรธเนศ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖/๑ ได้แชมป์ ได้ถ้วยรางวัลชนะเลิศและเหรียญรางวัล

วันที่ 2019-12-03 13:16:00

วิดีโอแนะนำสวนปรีชา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-572-7394 อาจารย์สมเดช

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 081-572-7394 อาจารย์สมเดช

วันที่ 2020-01-18 22:37:00

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง ป.๑

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

กิจกรรมเดินทางไกลลูกเสือสำรอง นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ วันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง จ.ชลบุรี

วันที่ 2020-01-22 08:54:00

ฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชลบุรี เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

โรงเรียนปรีชานุศาสน์ ขอขอบคุณ เจ้าหน้าที่จากกองสาธารณสุข เทศบาลเมืองชลบุรี เข้าฉีดพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2563

วันที่ 2020-06-23 12:01:00

ตัวแทนคุณครูและนักเรียน ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดใหม่พระยาทำ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563

วันที่ 2020-07-03 16:06:00

แสดง 12 รายการ จากข้อมูล 1–70