กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมวิชาการ

กิจกรรมวิชาการ

วันที่ 2016-11-16 10:10:55

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย1

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย1

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย1

วันที่ 2016-11-16 10:15:54

การเรียนการสอน1

การเรียนการสอน1

การเรียนการสอน1

วันที่ 2016-11-16 10:20:31

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย2

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย2

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย2

วันที่ 2016-11-16 10:21:21

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย3

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย3

กิจกรรมการเรียนรู้ปฐมวัย3

วันที่ 2016-11-16 10:22:06

แปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี จัดกิจกรรมแปรอักษรภาพเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

วันที่ 2016-12-21 12:12:28

ตำรวจ 191 ให้ความรู้นักเรียน

ตำรวจ 191 ให้ความรู้นักเรียน

ตำรวจ 191 ให้ความรู้นักเรียน

วันที่ 2017-06-09 18:40:00

กิจกรรมค่าปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1

กิจกรรมค่าปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1

กิจกรรมค่าปฏิบัติธรรมนักเรียนชั้น ม.1

วันที่ 2017-06-15 18:30:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 11:59:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 13:37:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 13:41:00

ทัศนศึกษา ป.2

SIAM PARAGON Kidzania

SIAM PARAGON Kidzania

วันที่ 2017-07-25 13:43:00

ปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา

ปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา

ปลูกต้นไม้วันมาฆบูชา

วันที่ 2018-03-08 20:04:00

ปรีชานุศาสน์ สานสัมพันธ์

ปรีชานุศาสน์ สานสัมพันธ์ ยึดมั่นทำความดี ตามรอยภูมี องค์ภูมิพล

ปรีชานุศาสน์ สานสัมพันธ์ ยึดมั่นทำความดี ตามรอยภูมี องค์ภูมิพล

วันที่ 2018-03-13 18:17:00

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี

ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 ณ โดมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ** ผลการแข่งขัน ** โรงเรียนปรีชานุศาสน์ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ระดับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ** เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

ระดับจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2561 วันจันทร์ที่ 18 มิ.ย. 61 ณ โดมโรงเรียนชลราษฎรอำรุง จัดโดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ** ผลการแข่งขัน ** โรงเรียนปรีชานุศาสน์ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" ระดับ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ ** เป็นตัวแทนจังหวัดชลบุรี

วันที่ 2018-06-19 15:31:00

เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นตัวแทน “จังหวัดชลบุรี” เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

กองเนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ เป็นตัวแทน “จังหวัดชลบุรี” เข้าร่วมการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ-เนตรนารี ระดับประเทศ ณ สนามกีฬาแห่งชาติ ศุภชลาศัย วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑

วันที่ 2018-07-02 09:06:00

นักเรียนเข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา

เปิดให้ใช้พื้นที่ธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

เปิดให้ใช้พื้นที่ธรรมชาติ ณ ศูนย์การเรียนรู้สวนปรีชา ต.นาป่า อ.เมือง ชลบุรี

วันที่ 2018-12-20 11:04:00

บรรยากาศงานสงกรานต์โรงเรียนปรีชานุศาสน์

วันที่ 2019-04-10

วันที่ 2019-04-10

วันที่ 2019-04-10 09:44:00

แสดง 12 รายการ จากข้อมูล 1–70