พิธีเปิดเสก "อาคารเซนต์ปีเตอร์" โดย : พระสังฆราช ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานในพิธี วันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ณ โรงเรียนปรีชานุศาสน์ อ.เมือง ชลบุรี

            โรงเรียนปรีชานุศาสน์  

              342/3 ถนนเจตน์จำนงค์ ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 

              โทร : 0-3827-7703 ถึง 5  

                 https://www.facebook.com/Preechanusas